Pages

Monday, August 6, 2012

Nauczanie języka niemieckiego – Rembertów

Istnieją różne sposoby nauki języków obcych: od uczestnictwa w zajęciach w szkołach językowych, poprzez konwersacje z native speakerem, aż do prywatnych korepetycji najczęściej u nauczyciela języka obcego.

Zaletą nauki w szkole językowej jest możliwość dostosowania nauki do swojego poziomu i komunikatywność w trakcie zajęć, którą osiąga się dzięki prowadzeniu dialogów z innymi uczestnikami kursu. Nauka na kursie w szkole językowej pozwala również na rozwiązywanie zadań przy pomocy innych uczestników – niektórzy kursanci korzystając z pomocy kolegów mogą dorównać poziomem językowym reszcie grupy.

Nauka z native speakerem pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu językowego dzięki konwersacjom w języku obcym. Już pierwsza godzina takich konwersacji wprowadza uczącego się w atmosferę języka obcego. Niemożność używania języka ojczystego sprzyja szybkiemu przyswajaniu nowych słów. Powyższa metoda pomaga również przyswoić gramatykę w sposób swobodny, spontaniczny.

Korepetycje pozwalają potraktować ucznia indywidualnie. Zwracana jest szczególna uwaga na błędy, które popełnia, kładziony jest również nacisk na struktury trudne dla niego do przyswojenia. W przypadku trudności, zadania można powtórzyć, bez zważania na tempo nauki. Korepetycje z języka obcego bywają również pomocą w nauce w szkole – nacisk w takich przypadkach kładzie się na zaległości w szkole. Czasem jednak uczniowie pragną podnieść swój poziom, np. zamiarem zdawania matury ustnej lub pisemnej; korepetycje wówczas skupiają się na przygotowaniu ucznia do tego egzaminu.

Lekcje języka niemieckiego prowadzone przez naszych lektorów łączą w sobie różne metody nauczania i skupiają się w głównej mierze na potrzebach językowych ucznia. Lektor wciela się w rolę innego uczestnika kursu i przeprowadza z uczniem zadania w języku niemieckim, między innymi: dialogi, zadania gramatyczne, ćwiczenia leksykalne.

W przypadku kontaktu z uczestnikiem

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.